mvo voor bedrijf

Vleugelpiano
De Pinte

TWS Projects (Together We’re Strong) faciliteert maatschappelijke projecten en goede doelen via sociaal ondernemerschap. Hoe kan je als bedrijf of ondernemer MVO omarmen en mee een sociaal project steunen of sponsoren?  

Waarom MVO als strategie?

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) verankeren in jouw bedrijfsvoering is een slimme zet. Uit studies blijkt dat ondernemingen die inzetten op MVO weerbaarder en efficiënter zijn en meer talent weten te behouden.

Vanuit de kracht van MVO-gezinde bedrijven helpt TWS Projects maatschappelijke projecten mee te te ondersteunen, met een directe return voor de betrokken bedrijven.Wil je deel uitmaken van de TWS Projects community met méér business als gevolg? Neem contact op!

Ondernemers met een hart : sociaal project steunen

Vlaamse ondernemers die MVO belangrijk vinden, kunnen zich aansluiten bij TWS Projects dat hen koppelt aan een goed doel waarmee ze voeling hebben. Per project zijn voor de realisatie circa 30 ondernemers nodig.

 

Word lid van TWS Projects

Met de bedrijven en ondernemers die zich vinden in de TWS Projects-filosofie gaan we een lidmaatschap aan voor een middellange termijn van telkens 4 jaar. In ruil voor hun participatie in projecten helpen we de ondernemingen vooruit via het aanreiken van diverse businesstools. We brengen onze leden samen achter een gemeenschappelijk en maatschappelijk project en maken hun activiteiten zichtbaar via netwerking, aandacht in de pers, social media en workshops.

Door lid te worden van TWS Projects vinden ondernemers mekaar rond een gemeenschappelijk goed doel. Ze weten precies waar hun geld naar toe gaat.

“Als een project is gerealiseerd, worden de participerende leden uitgenodigd op een bedankingsavond," zegt Geert Devloo van TWS Projects. “Bij een hapje en een drankje kunnen ze met andere ondernemers en hun partner of vennoot ‘connecteren’. Belangrijk is dat onze organisatie erin gelooft, zodat we onze leden volwaardige MVO-projecten kunnen voorstellen.” 

Meer info over lidmaatschap TWS Projects

 

MVO-waarden staan centraal

Zes kernwaarden zet TWS Projects centraal in de samenwerking met alle partijen: maatschappelijke betrokkenheid, engagement, partnership, verbondenheid, vertrouwen en waardering. “Wij helpen zo veel mogelijk ondernemers, bedrijven en organisaties die net als TWS Projects deze waarden in hun DNA dragen”, benadrukt Geert.

 

MVO op maat van de kmo: voorbeelden

Onze sociale projecten variëren van kleine noden en behoeften tot grote mobiliteitsprojecten. Wij werken op vraag van sociale organisaties, wzc’s, dieren- en natuurorganisaties, scholen voor kinderen al dan niet met beperking, revalidatiecentra, steden en gemeenten, enzovoort. Voor elk project hebben we 30 à 35 ‘ondernemers met een hart’ nodig die zich engageren:

  • Hulp voor zieke en minder mobiele mensen via een rolstoeltoegankelijke bus;
  • Een elektrische vrachtfiets voor een vzw die ecologisch gekweekte groenten en kruiden verkoopt;
  • Vakanties organiseren voor kinderen met een beperking;
  • Dierenorganisaties helpen om ‘dakloze’ dieren een warm nest te geven;
  • Een vleugelpiano voor een muziekschool bestemd voor leerlingen, inwoners en verenigingen.
  • Hulpprogramma’s financieren waarbij honden mensen met medische problemen helpen in het dagelijks leven
  • Mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om hun hobby te laten beoefenen;
  • Een minibus, al of niet met rolstoellift, voor woon- en zorgcentra, sociale huizen en OCMW’s, steden en gemeenten om bewoners en mensen met een beperking mobieler te maken;

Ja! MVO en sociaal ondernemen interesseert me!